West-Vlaamse
Parkieten
Club
 
"De West-Vlaamse Parkietenclub is een steeds aangroeiende vereniging die zich als doel stelt de belangen van de kwekers en houders van parkietachtigen te behartigen"
Lid van WPC

Als lid van W.P.C. ontvangt u 11 maal per jaar de "W.P.C.-Revue" in Full Color, die rijkelijk geillustreerd is met foto's en lectuur over verschillende kromsnavels, bezoeken bij kwekers/liefhebbers, aankondigingen van vogelruilbeurzen en shows. Aan verscheidenheid van artikels ontbreekt het zeker niet.

Er kan ook gratis geadverteerd worden in de rubriek Vraag en aanbod.

Bij de ringendienst kunt u ringen bestellen (C.O.M. goedgekeurd) met uw eigen kweeknummer, dat u toegewezen krijgt vanaf het moment dat u lid bent.Naast de uitgave van het maandblad zijn er nog andere activiteiten zoals :

  • contactvergaderingen met interessante onderwerpen
  • jaarlijks barbecue-festijn
  • jaarlijkse reis zowel in het binnen- als buitenland
  • onze jaarlijkse show die altijd doorgaat het tweede weekeind van december
  • ons jaarfeest
  • een 7-tal vogelruilbeurzen gepland binnen een werkjaar
  • In februari en september per bus naar de Beurs in ZWOLLE


Service naar de leden toe :

  • met problemen of vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur, wij zoeken samen met u een bevredigende oplossing
  • een onbekend W.P.C.-stamnummer ? Geen nood : bel de ledenadministratie

Adressen van de bij de W.P.C. aangesloten dierenartsen vindt u in onze revue alsook nuttige gegevens van de bestuursleden.


Hoe lid worden

Het lidmaatschap voor Belgie bedraagt 25 Euro, dat kan overgemaakt worden op rekeningnummer :
==> Belgie : BELFIUS BE84 7775 6128 8859

Het lidmaatschap voor het buitenland bedraagt 40 Euro, dat kan overgemaakt worden op rekeningnummer : ==> Belgie : BELFIUS BE84 7775 6128 8859
IBAN nr. : BE84 7775 6128 8859
BIC nr. : GKCCBEBB

Voor een apart stamnummer + lidkaart voor een gezinslid betaalt u 10 Euro.

Het lidmaatschap voor overzeese gebieden bedraagt 50 Euro.

U kan een proefnummer bekomen door 1 Euro te storten (als bijdrage in de verzendings- en administratiekosten) op rekeningnummer BELFIUS BE84 7775 6128 8859 (IBAN nr. : BE84 7775 6128 8859 / BIC nr. : GKCCBEBB) t.a.v. Freddy Desmedt, Biezenhof E10, 8800 Roeselare met vermelding "proefnummer".

Proefnummers worden enkel na storting van het bedrag verstuurd bij de eerstvolgende maandelijkse zendingen (begin v/d maand).