West-Vlaamse
Parkieten
Club
 
"De West-Vlaamse Parkietenclub is een steeds aangroeiende vereniging die zich als doel stelt de belangen van de kwekers en houders van parkietachtigen te behartigen"
Welkom op de website van de W.P.C.
 
 

Beste vogelliefhebber,


De West-Vlaamse Parkietenclub beschermd uw gegevens. Op 25 mei zal de nieuwe Europese reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) van toepassing worden. Dit is uitstekend nieuws ! Uw persoonsgegevens zijn voor ons altijd waardevol geweest en wij beschouwen hun bescherming als een prioriteit. U hoeft hiervoor niets te doen, uw gegevens blijven beschermd en uzelf heeft het zeggenschap over uw gegevens. Indien u verdere informatie hieromtrent wenst kan u zich richten tot Freddy Desmet

 


Laatste Nieuws


Saturday 11 August 2018

Verrassingsreis


Vertrek om 7 uur Sima tours Lichtervelde
Terug thuis om 20 uur


 

Vraag en aanbod in de kijker