West-Vlaamse
Parkieten
Club
 
"De West-Vlaamse Parkietenclub is een steeds aangroeiende vereniging die zich als doel stelt de belangen van de kwekers en houders van parkietachtigen te behartigen"
Normen van te plaatsen bericht

Plaats in ieder vakje de gevraagde gegevens, daar waar bericht staat kan men de advertentie plaatsen en geen andere gegevens. De soort(en) die u aanbied telkens gescheiden door een punt komma(;) en de soorten mutaties gescheiden door een komma(,). Ook wordt alles van de advertentie na elkaar ingegeven, niet onder elkaar en in kleine letters.

Een voorbeeld maakt het duidelijk:


valkparkieten 2014: bont, gepareld, lutino; penant rosella 2014: wildkleur, blauw; bergparkieten 2014; barraband 2014; rose kaketoe 2014: wildkleur, lutino.

Door een vlotte toepassing van die regel garanderen wij een vlotte verwerking van uw advertentie. Dank voor uw begrip.

Plaatsen van advertenties en ringbestellingen

Er worden controles uitgevoerd bij het plaatsen van ringebstellingen of advertenties

Hieronder vindt U een overzicht van de mogelijke foutmeldingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ingevulde code komt niet overeen:
De door U ingevulde validatiecode komt niet overeen met de bovenstaande code.

De code dient te worden herhaald, hoofdletters of kleine letters maken geen verschil.
Kan U de code niet lezen, dan kan U op het symbool ernaast klikken om een nieuwe code te genereren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw gegevens en stamnummer komen niet overeen:
Uw persoonlijke gegevens komen niet overeen met Uw stamnummer.
M.a.w. uw naam en adresgegevens komen niet overeen met de gegevens die bekend zijn bij de W.P.C.
Bent U onlangs verhuist of heeft U een ander stamnummer gekregen, gelieve dit hier mede te delen, zodat Uw gegevens kunnen worden aangepast.
Van zodra de wijzizingen zijn doorgevoerd kunt U weer advertenties of bestellingen plaatsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw stamnummer is niet correct:
Uw stamnummer is niet bekend bij de W.P.C. Als U geen lid bent van de W.P.C. kan U ook geen berichten plaatsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knop bestel of verstuur werkt niet:
Bij het klikken op de knop gebeurt er niets.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan een advertentie blokker (zoals o.a. AdBlock).

De adblokker blokkeert de validatie op enkele velden. Zorg ervoor dat U alle velden correct hebt ingevuld. Schakel de AdBlcokker voor deze website uit.