West-Vlaamse
Parkieten
Club
 
"De West-Vlaamse Parkietenclub is een steeds aangroeiende vereniging die zich als doel stelt de belangen van de kwekers en houders van parkietachtigen te behartigen"
Over ons

W.P.C. staat voor West-Vlaamse Parkieten Club. Nochtans is dit een vlag die niet de hele lading dekt. West-Vlaams zijn wij van origine, van bakermat, van lokaal, van bestuur... maar onze leden bevinden zich zowat over het hele land en zelfs daarbuiten. Ook de naam "Parkietenclub" kan voor leken verwarrend klinken. Beter zou zijn "Parkietachtigen", want zowel de kleine Australische grasparkiet als de grote Zuid-Amerikaanse ara's dragen onze interesse weg.

Kortom : wij zijn een steeds aangroeiende vereniging die zich als doel stelt de belangen van de kwekers en houders van parkietachtigen te behartigen.

Onze activiteiten zijn velerlei. Allereerst is er ons tijdschrift de "W.P.C.-Revue" dat maandelijks verschijnt met een oplage van zowat 1000 exemplaren. Liefhebbers lezen er allerlei interessante artikels in over de kweek en verzorging van onze kromsnavels. Die bevindingen en verslagen over geslaagde, soms mislukte kweek zijn een bron van onschatbare waarde voor onze leden. Nieuwe ontwikkelingen op gebied van vogelgeneeskunde worden op de voet gevolgd, nieuwe medicamenten worden voorgesteld, allerlei kweekervaringen worden zo ruim verspreid. In een tijd waarin vele natuurlijke bestanden teloor gaan door bv. het kappen van het regenwoud, de bevolkingsexplosie, enz... zien wij het als een van onze taken om soorten in gevangenschap voor nakweek te laten zorgen, zodat zij voor het nageslacht kunnen worden bewaard. Vele problemen dienen in dit verband nog te worden opgelost en het is slechts de laatste 20 jaar dat er voor bepaalde soorten merkbare vooruitgang wordt geboekt.

Nuttige gegevens betreffende personen binnen het bestuur zijn eveneens te vinden op de eerste pagina van de W.P.C.-revue.

Op de tweede plaats zijn er de contactavonden voor de leden en belangstellenden. Interessante ontwikkelingen worden uitgelegd door dierenartsen. Ornithologische films komen aan bod, sprekers allerhande komen hun bevindingen op allerlei gebieden van de vogelwereld uit de doeken doen. Deze soms druk bijgewoonde vergaderingen tonen de grote interesse, groeiende bekwaamheid en de enorme liefde van de vogelhouders voor hun gevederde vrienden.

Ten derde is er ook jaarlijks een clubreis voorzien. In het verleden trokken we bijvoorbeeld naar het vogelpark "Birdworld" en naar "Leeds Castle" in Engeland, naar "Burgers Busch Zoo" in Nederland, naar het vogelpark "Plantaria" in Duitsland. Dit alles om een prachtige verzameling vogels en een stukje natuur te bewonderen.

In 2004 was het een tweedaagse reis en trokken we naar Denemarken waar we bij Caij Herse te gast waren, daar hebben we een indrukwekkende collectie vogels kunnen bewonderen. De tweede dag bezochten we Walsrode Vogelpark in Duitsland.

Een vierde doel dat de vereniging zich stelt is vooral informatief. In een tijd waarin de natuur steeds meer aandacht krijgt, zien wij het als onze taak ons steentje daartoe bij te dragen. Door het kweken van heel wat bedreigde kromsnavels stellen wij voor enkele soorten de toekomst veilig. Onbegrip van oningewijden, of diegenen die ter kwade trouw zijn, dienen wij van antwoord. Wij geven adviezen i.v.m. milieuwetgeving en hebben op talloze vergaderingen bij milieuambtenaren onze standpunten en grieven uiteengezet. Want niemand is groter natuurliefhebber dan hij (zij) die vogels houdt... Denk in dit verband maar eens aan de aanpassingen van Vlarem, die mede door ons toedoen werden aangepast en in een juist daglicht gesteld.

Ook zijn er nog onze jaarlijkse ruilbeurzen die de kwekers toelaten zevenmaal per jaar (buiten het broedseizoen) hun jonge vogels te koop aan te bieden of te ruilen. Zo krijgt onze liefhebberij (en onze vogels) weer wat zuurstof. Allerlei mutaties zien het licht. Moeilijke soorten dienen niet langer meer uit de natuur weggeplukt te worden.

Het hoogtepunt blijft natuurlijk de jaarlijkse show in de winter. In een uniek kader van groen en bloemen staan onze jonge vogels te pronk. Heel zeldzame soorten soms, maar ook de "gewone" grasparkiet. Iedere kweker toont er zijn beste resultaten en de honderden kijklustigen genieten mee van het schouwspel.